Ostrechts Lintje voor Ad van Dongen

Ostrechts Lintje voor Ad van Dongen

Op 16 november 2022 heeft het Dorpsplatform Ossendrecht tijdens de openbare vergadering afscheid genomen van Ad van Dongen als lid van het Dorpsplatform.
Ad was lid van Dorpsplatform/dorpsraad/buurtplatform sinds 2003 en voor zover ons bekend het langst zittende lid in een Dorpsplatform in onze gemeente. Ad is nu in 2022 precies 20 jaar lid geweest van het Dorpsplatform!

Dit betekent dat Ad mede aan de wieg heeft gestaan van het ontstaan van de burgerparticipatie. Dat houdt in dat we niet alleen afscheid nemen van Ad als persoon maar ook van de pionier van deze burgerparticipatie in de gemeente Woensdrecht. Van buurtplatform naar dorpsraad naar Dorpsplatform en uiteindelijk naar de stichting Dorpsplatform Kern Ossendrecht.

Daar waar anderen afhaakten – mede door de zeker in het begin –stroperige communicatie met de gemeente bleef Ad geloven in de platforms en burgerparticipatie in het bijzonder.

Gelet op bovenstaande heeft SBO gemeend Ad te decoreren met het “Ostrechts lintje”.

Deze plechtigheid heeft op 7 november 2022 in petit comité bij Ad thuis plaats gevonden. Burgemeester Steven Adriaansen heeft het lintje uitgereikt.