Visie SBO

Visie SBO

2022 was een roerig jaar voor Stichting Buurtschappen Ostrecht, maar wel een heel mooi jaar! Alles was nieuw en dat jaar hebben we vooral benut om te kijken wat kan er beter? Hoe kunnen we meer samenwerken met andere organisaties? Waar willen we naartoe? Op basis van onze ervaringen van het afgelopen jaar is er een visie uitgezet die we willen gaan volgen. Hier willen we heel transparant in zijn.

De Stichting is destijds opgericht als overkoepelende organisatie voor de buurtschappen binnen Ostrecht. Door de jaren heen is het imago van Stichting Buurtschappen Ossendrecht aangetast en zijn de buurtschappen ieder voor zich aan de slag gegaan, waardoor Stichting Buurtschappen Ossendrecht eigenlijk niet echt bestaansrecht meer had. Als bestuur van Stichting Buurtschappen Ostrecht (zoals wij het nu noemen) vinden wij dat wij als stichting een belangrijkere rol kunnen en moeten spelen in het blijven behouden van de evenementen die Ostrecht rijk is.

Inmiddels zijn de buurtschappen redelijk uitgedund. De buurtschappen die over zijn gebleven zijn wel behoorlijk actief, maar we merken dat deze buurtschappen op vrijwilligers draaien die al aardig wat jaren meedraaien en vaak ook op leeftijd zijn. Tegelijkertijd is er niet heel veel nieuwe aanwas om het stokje met de tijd over te nemen.

We zouden het zonde vinden als al deze fantastische evenementen, inmiddels traditie in Ostrecht, verloren zouden gaan, daarom willen we graag onze ondersteuning aanbieden en samenwerken met de buurtschappen. Ook andere verenigingen die evenementen organiseren willen we benaderen en samen met hen naar de toekomst kijken om ook deze evenementen te waarborgen. Deze evenementen maken tenslotte dat Ostrecht leefbaar is en blijft en dat mensen er met plezier wonen en dat doen we met zijn allen samen.

Dit is een proces dat veel geduld en overleg met verschillende mensen vergt en daar willen wij ons de komende jaren sterk voor maken. In 2022 hebben wij hierin voorzichtig een begin gemaakt en contact gelegd met bijvoorbeeld de Ossendrechtse Ondernemersvereniging, het Dorpsplatform Ossendrecht, Stichting Avondvierdaagse, Basisschool ’t Paviljoen en voetbalvereniging ODIO om te bespreken of men ervoor open staat de samenwerking te zoeken en samen Ostrecht leefbaar te houden ook in de toekomst!

In 2022 hebben we de Koningsdagviering georganiseerd, de kermisloop en als klap op de vuurpijl het Sinterklaasfeest in Ostrecht en we zijn heel blij dat we dit tot een goed einde hebben kunnen brengen ondanks de korte voorbereidingstijd en dat veel mensen genoten hebben van deze evenementen.

Ook hebben we geprobeerd een stukje waardering naar mensen uit Ossendrecht over te brengen door aandacht te besteden aan mensen die jarenlang een belangrijke plaats innamen in Ossendrecht, zoals bijvoorbeeld Marie-Rose de Moor van MFC De Drieschaar die vorig jaar helaas plotseling is overleden, maar wel een bijzonder groot hart voor Ostrecht had en Ron Tak, die min of meer noodgedwongen is gestopt met zijn slagerswinkel. Op Koningsdag houden we de traditie in ere om mensen in het zonnetje te zetten, die zich vaak al jarenlang hebben ingezet voor de leefbaarheid van Ostrecht met het Ostrechts Lintje.

Het oubollige imago willen we van ons afschudden en zorgen dat Stichting Buurtschappen Ostrecht vertegenwoordigt waar het destijds voor is opgericht.

Onze slogan: Trots op Ostrecht! Waar een klein dorp groot in kan zijn!