Op naar een mooie Koningsdag!

Op naar een mooie Koningsdag!


Om er in Ossendrecht weer een prachtig Koningsdagfeest van te maken zijn we tijdens het schrijven van dit berichtje volop bezig om alles te regelen. Het belooft weer net als vorig jaar een ontzettend leuke dag te worden. Onderstaand het voorlopige programma.

Programma Koningsdag 2023

10.00 uur

Koningsontbijt georganiseerd door Eetcafé De Boulevard i.s.m. Stichting Buurtschappen Ostrecht. Heerlijk in stijl ontbijten en daarna…. Genieten van alle feestelijkheden!

Aanmelden kan tot en met zondag 23 april via info@boulevardossendrecht.nl of telefoonnummer 0164-672316.

11.00 uur

Hijsen van de vlag met aubade van Muziekvereniging De Hoop bij Hotel Dekkers met aansluitend: de uitreiking van het Ostrechts Lintje, wie zou hem krijgen???

11.30 uur

Breng je fiets mee en kom deze en jezelf versieren voor de versierde fietsentocht!

12.30 uur

versierde fietsentocht Wie zal de mooiste fiets hebben?

Aansluitend

Spelletjes voor de kinderen met verschillende traktaties op het Adolphineplein.

Vrijmarkt in de Zr. M. Adolphinestraat

Livemuziek met talentenshow in het centrum van Ossendrecht m.m.v. Bart Vantomme

Supergezellige seniorenmiddag vanaf 13.30 uur in MFC De Drieschaar met een verrassingsoptreden!

Aanmelden kan tot zondag 23 april 2023 via info@mfcdedrieschaar.nl of in MFC De Drieschaar bij Sabrina Pijnen.

Zien we jullie met Koningsdag? Dan gaan er weer een mooi feestje van maken!

Er is achter de schermen ontzettend hard gewerkt aan onze splinternieuwe website www.sbostrecht.nl Op deze site zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen  en natuurlijk voor het uitgebreide programma voor Koningsdag! U kunt ons natuurlijk ook volgen op Facebook SBO Ostrecht.

Op 8 april zal Stichting Buurtschappen Ostrecht aanwezig zijn op de paasmarkt van Buurtschap Dorp met een vooruitblik op Koningsdag!

Bestuur Stichting Buurtschappen Ostrecht

Trots op Ostrecht! Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Ook moeilijke beslissingen zijn soms nodig!


Zoals jullie elders hebben kunnen lezen zal Vrind van de Sint in 2023 niet meedoen aan de organisatie van het sinterklaasfeest. Helaas is het budget van Stichting Buurtschappen Ostrecht (de subsidie die wij van de gemeente Woensdrecht krijgen voor het organiseren van Koningsdag en Sinterklaas) niet toereikend om het Sinterklaasfeest op deze manier te blijven organiseren.

Komt er dan helemaal geen Sinterklaasfeest? Jazeker wel! Sterker, nog we zijn al volop bezig met het uitwerken van plannen om er op een andere manier invulling aan te geven. 1 ding staat vast, Sinterklaas komt ook in 2023 naar Ostrecht om een prachtig feest mee te maken!

Tegelijkertijd zijn we al volop bezig met Koningsdag en hoe deze dag eruit moet gaan zien. Hiervoor hebben we de stoute schoenen aangetrokken en overleg gehad met de horeca op het dorp om eens te horen hoe zij tegen de Koningsdagviering aankijken en wat zij belangrijk vinden op deze dag. Daar kwamen hele mooie inzichten en ideeën uit voort. Het programma moet nog in elkaar gezet worden, maar met deze club enthousiaste, creatieve mensen gaat ook dat ongetwijfeld helemaal goedkomen! Hierover hoort u later meer.

Trots op Ostrecht! Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Bestuur Stichting Buurtschappen Ostrecht
Vruchtbare samenwerking loopt helaas ten eindeStichting Buurtschappen Ostrecht blikt vooruit


Allereerst willen wij u allen een fantastisch 2023 toewensen!

2022 was een roerig jaar voor Stichting Buurtschappen Ostrecht, maar wel een heel mooi jaar! Het afgelopen jaar was alles nieuw en dat jaar hebben we vooral benut om te kijken wat kan er beter?, hoe kunnen we meer samenwerken met andere organisaties? en waar willen we naartoe? Op basis van onze ervaringen van het afgelopen jaar is er een visie uitgezet die we willen gaan volgen. Hier willen we heel transparant in zijn.

De Stichting is destijds opgericht als overkoepelende organisatie voor de buurtschappen binnen Ossendrecht. Door de jaren heen is het imago van Stichting Buurtschappen Ossendrecht aangetast en zijn de buurtschappen ieder voor zich aan de slag gegaan waardoor Stichting Buurtschappen Ossendrecht eigenlijk niet echt bestaansrecht meer had. Als bestuur van Stichting Buurtschappen Ostrecht (zoals wij het nu noemen) vinden wij dat wij als stichting een belangrijkere rol kunnen en moeten spelen in het blijven behouden van de evenementen die Ostrecht rijk is.

Inmiddels zijn de buurtschappen redelijk uitgedund. De buurtschappen die over zijn gebleven zijn wel behoorlijk actief, maar we merken dat deze buurtschappen op vrijwilligers draaien die al aardig wat jaren meedraaien en vaak ook op leeftijd zijn. Tegelijkertijd is er niet heel veel nieuwe aanwas om het stokje met de tijd over te nemen.

We zouden het zonde zouden vinden als al deze fantastische evenementen, inmiddels traditie in Ossendrecht, verloren zouden gaan, daarom willen we graag onze ondersteuning aanbieden en samenwerken met de buurtschappen. Ook andere verenigingen die evenementen organiseren willen we benaderen en samen met hen naar de toekomst kijken om ook deze evenementen te waarborgen. Deze evenementen maken tenslotte dat Ostrecht leefbaar is en blijft en dat mensen er met plezier wonen en dat doen we met zijn allen samen.

Dit is een proces dat veel geduld en overleg met verschillende mensen vergt en daar willen wij ons de komende jaren sterk voor maken. Het afgelopen jaar hebben wij hierin voorzichtig een begin gemaakt en contact gelegd met bijvoorbeeld de Ossendrechtse Ondernemersvereniging, het Dorpsplatform Ossendrecht, Stichting Avondvierdaagse, Basisschool ’t Paviljoen en voetbalvereniging ODIO om te bespreken of men ervoor open staat de samenwerking te zoeken en samen Ostrecht leefbaar te houden ook in de toekomst! Hoe dit er concreet uit zal gaan zien weten we nog niet precies, maar we zullen jullie op de hoogte houden op dit vlak.

Het afgelopen jaar hebben we de Koningsdagviering georganiseerd, de kermisloop en als klap op de vuurpijl het Sinterklaasfeest in Ostrecht en we zijn heel blij dat we dit tot een goed einde hebben kunnen brengen ondanks de korte voorbereidingstijd en dat veel mensen genoten hebben van deze evenementen. Ook hebben we geprobeerd een stukje waardering naar mensen uit Ossendrecht over te brengen door aandacht te besteden aan mensen die jarenlang een belangrijke plaats innamen in Ossendrecht, zoals bijvoorbeeld Marie-Rose de Moor van MFC De Drieschaar die vorig jaar helaas plotseling is overleden, maar wel een bijzonder groot hart voor Ostrecht had en Ron Tak, die min of meer noodgedwongen is gestopt met zijn slagerswinkel. Op Koningsdag houden we de traditie in ere om mensen in het zonnetje te zetten, die zich vaak al jarenlang hebben ingezet voor de leefbaarheid van Ossendrecht met het Ostrechts Lintje.

Denkt u nu bij het lezen van dit stukje … ik zou hier best wel deel van uit willen maken en ik zou graag meedenken of ideeën aandragen voor de toekomst van Ossendrecht of mee willen helpen bij evenementen om zo samen de leefbaarheid in Ossendrecht te behouden, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het mailadres info@sbo-ossendrecht.nl. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die op de dag van een evenement graag zouden willen meehelpen met opbouwen/afbreken of tijdens het evenement zelf willen ondersteunen. We kunnen in overleg met elkaar om te kijken welke taken je leuk vindt en bij je passen, want de organisatie van evenementen is vaak voor de verschillende verenigingen, buurtschappen, etc. gesneden koek, maar een paar extra handjes op de dag zelf zijn altijd fijn. Vele handen maken tenslotte licht werk.

Wij zullen via ’t Loopke en onze facebookpagina vaker met u communiceren wat we gaan doen, aan het doen zijn en wat onze bedoeling erachter is, omdat we gemerkt hebben dat veel mensen binnen Ossendrecht Stichting Buurtschappen Ostrecht eigenlijk nauwelijks kent. Het oubollige imago willen we van ons afschudden en zorgen dat Stichting Buurtschappen Ostrecht vertegenwoordigt waar het destijds voor is opgericht.

Onze slogan: Trots op Ostrecht! Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Bestuur Stichting Buurtschappen Ostrecht
Ostrechts Lintje voor Ad van Dongen


Op 16 november 2022 heeft het Dorpsplatform Ossendrecht tijdens de openbare vergadering afscheid genomen van Ad van Dongen als lid van het Dorpsplatform.
Ad was lid van Dorpsplatform/dorpsraad/buurtplatform sinds 2003 en voor zover ons bekend het langst zittende lid in een Dorpsplatform in onze gemeente. Ad is nu in 2022 precies 20 jaar lid geweest van het Dorpsplatform!

Dit betekent dat Ad mede aan de wieg heeft gestaan van het ontstaan van de burgerparticipatie. Dat houdt in dat we niet alleen afscheid nemen van Ad als persoon maar ook van de pionier van deze burgerparticipatie in de gemeente Woensdrecht. Van buurtplatform naar dorpsraad naar Dorpsplatform en uiteindelijk naar de stichting Dorpsplatform Kern Ossendrecht.

Daar waar anderen afhaakten – mede door de zeker in het begin –stroperige communicatie met de gemeente bleef Ad geloven in de platforms en burgerparticipatie in het bijzonder.

Gelet op bovenstaande heeft SBO gemeend Ad te decoreren met het “Ostrechts lintje”.

Deze plechtigheid heeft op 7 november 2022 in petit comité bij Ad thuis plaats gevonden. Burgemeester Steven Adriaansen heeft het lintje uitgereikt.


Waardering voor Ron Tak van SBO en OVO


Op donderdagavond 17 november werd voormalig ondernemer Ron Tak verrast door Stichting Buurtschappen Ossendrecht en de Ossendrechtse Ondernemingsvereniging toen zij bij Ron op de stoep stonden met een mooi geschenk om hem te bedanken en te laten zien hoezeer Ossendrecht hem en zijn Jolanda waarderen als mens en als slager van het dorp. Verschillende leden van de Ossendrechtse Ondernemingsvereniging voegden hier nog een leuk, persoonlijk presentje aan toe.

Als de lokale slager heeft hij ontelbare mensen uit Ossendrecht en omgeving voorzien van kwaliteitsproducten. Naast zijn assortiment in vlees, konden mensen ook erwtensoep, salades, kaas, e.d. kopen in zijn winkel. Duizenden schalen voor bbq’s en steengrill- en gourmetschotels heeft hij afgeleverd. Ook begon hij een cateringservice waardoor velen hem wisten te vinden.

Daarnaast was Ron samen met Jolanda nog zoveel meer dan de “Ostrechtse Slager”. Voor elk evenement waarvoor hij werd benaderd was hij enthousiast en hij sponsorde dan ook zo’n beetje alles dat in Ossendrecht aan evenementen werd georganiseerd.

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Ron besloten per 1 november de deuren van zijn prachtige zaak te sluiten en elders aan het werk te gaan. De mensen in Ossendrecht respecteren zijn beslissing, maar zeggen allemaal dat ze hem (en zijn vlees) heel erg gaan missen!

Wij wensen Ron en Jolanda alle goeds toe en hopen hen nog vaak te mogen begroeten op de evenementen die in Ossendrecht worden georganiseerd, want ook al wonen ze in Hoogerheide, zij zijn en blijven “Ossendrechtenaren”!
Stichting Buurtschappen Ostrecht


Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen is het bestuur in maart van dit jaar gewijzigd. Intussen hebben we een hele  gezellige Koningsdag gehad in Ossendrecht en ook de kermisloop was ondanks de warmte een groot succes! We gaan ons nu opmaken voor de Sinterklaasviering. Dat belooft weer een groot feest te worden wanneer Sinterklaas naar ons mooie Ossendrecht komt!

Tijdens de Rabo Clubsupportactie van de Rabobank  kan iedereen die bankiert bij Rabobank en lid is weer zijn stem geven aan zijn/haar favoriete vereniging en/of stichting in onze buurt om ze zo te helpen geld te genereren voor hun activiteiten, deze actie loopt van 5 tot en met 27 september. De kermisloop van Stichting Buurtschappen Ossendrecht is een op zichzelf staande activiteit waarvoor geld verzameld dient te worden. Wij willen u vragen om uw stem uit te brengen hiervoor op Stichting Buurtschappen Ossendrecht. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun. Met deze stem kunnen wij weer verder met het organiseren van dit leuke, gezellige evenement!

Bestuur Stichting Buurtschappen Ostrecht
Belangrijk: Kermisloop 2022 georganiseerd door Stichting Buurtschappen Ossendrecht


Beste inwoners van Ossendrecht,

Op vrijdag 17 juni organiseert Stichting Buurtschappen Ossendrecht (SBO) in samenwerking met loopgroep de L’Oslopers de Kermisloop Ossendrecht. Onderstaand vindt u een kaartje van de route. Wij informeren u dat het parcours op vrijdag 17 juni vanaf ongeveer 17:00 uur afgezet zal worden en na de loop zo snel mogelijk weer vrij wordt gemaakt.

Mocht u tussen 17:00 en 22:00 uur vanuit huis met de auto weg moeten en woont u op of binnen de route dan adviseren wij u de auto voor 17:00 uur buiten het parcours te plaatsen, het parcours is tijdens de loop afgesloten voor alle verkeer. Daarnaast willen wij u vragen de auto’s op de oprit of de daarvoor bestemde parkeervakken te zetten.

Het is voor de lopers natuurlijk ontzettend leuk als u tijdens de loop buiten staat om ze aan te moedigen!

Voor meer informatie volg ons op facebook: SBO Ostrecht. Heeft u vragen of opmerkingen, stel ze via info@sbo-ossendrecht.nl.

Bedankt voor uw begrip en medewerking,

Stichting Buurtschappen Ossendrecht

Programma Koningsdag 27 april 2022


De dag begint met een Koningsdagontbijt voor de liefhebber bij Cafe de Boulevard, cafe de Snor of De Harmoniezaal vanaf 9.30 uur georganiseerd door Arianne Nuijes van cafe de Boulevard, in samenwerking met de Ossendrechtse Vereniging Ondernemers. Met de welbekende spaaractie kunt u sparen voor korting op het gezellige Koningsdagontbijt.

Vervolgens start Stichting Buurtschappen Ossendrecht met de activiteiten:

11.00 uur            

Hijsen van de vlag met aubade van de Harmonie bij Hotel Dekkers met aansluitend:

De uitreiking van het Ostrechts Lintje door burgemeester Steven Adriaansen. Wie in Ossendrecht betekent er zoveel voor het dorp dat hij/zij hiervoor beloond wordt met deze waardering vanuit de inwoners van Ossendrecht?

Van 11.30 – 14.00 uur zijn de kinderen in de gelegenheid om mee te doen met:

De straattekenwedstrijd

Oud Hollandse spelletjes

Vrijmarkt

En lekker te ravotten op een springkussen.

Ook Abbies IJsbus zal aanwezig zijn met het heerlijke zelfgemaakte ijs

Om 14.15 uur sluiten we het buitengedeelte af met de:

Versierde fietsentocht waaraan alle kinderen mogen meedoen. Omdat we ook de mensen die in Mariahove wonen bij ons Koningsdagfeest willen betrekken hebben we toestemming om deze versierde fietsentocht door Mariahove te laten gaan, zodat ook zij kunnen genieten van de prachtig versierde fietsen.

Na de fietstocht trekken we bij de Harmoniezaal naar binnen en gaan we nog even lekker uit de bol op gezellige muziek tijdens de kinderdisco. We maken dan ook de prijswinnaars van de verschillende wedstrijden bekend en daarnaast hebben we voor alle kinderen die hebben deelgenomen aan onze activiteiten smakelijke verrassingen.

Aansluitend gaat de dj nog even door met gezellige muziek voor de papa’s en de mama’s, zodat ook zij deze dag gezellig kunnen afsluiten.
Het “nieuwe” SBO gaat van start met een gezellige Koningsdagviering


In het vorige Loopke vertelden we jullie al dat sinds 1 maart Stichting Buurtschappen Ossendrecht een nieuw bestuur heeft en dat betekent voor ons dat een drukke tijd aanbreekt, want het eerste evenement dat op de agenda staat is Koningsdag en dat komt al snel dichtbij. SBO wil graag de samenwerking zoeken met verenigingen, stichtingen en andere organisaties die iets in en voor Ossendrecht organiseren voor alle leeftijden. Voor verdere informatie en nieuwe ontwikkelingen rondom onze activiteiten: Volg ons op onze facebookpagina!

Buurtschap Dorp had natuurlijk al de paasmarkt op 16 april op de agenda staan en om meteen te laten zien dat wij willen samenwerken hebben we voor de kinderen dit keer een mooie kleurplaat geplaatst in ‘t Loopke in het thema Pasen met een klein kroontje…..waarom?

Kleur de kleurplaat in en lever deze in op zaterdag 16 april bij de stand van SBO op de Paasmarkt en maak kans op een leuke prijs! De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de kinderdisco op Koningsdag

in de Harmoniezaal!

Ben je al wat groter en vindt je kleuren nou niet echt een uitdaging?…..

Los de rebus op en geef een leuk, origineel en/of mooi antwoord op de vraag en lever de oplossing van de rebus met je antwoord in bij de stand van SBO op de Paasmarkt op 16 april a.s….

en misschien win je wel een leuke prijs! De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens

de kinderdisco bij De Harmoniezaal op Koningsdag!

De kleurplaat en rebus zijn ook terug te vinden op onze Facebookpagina!

Ondanks dat het allemaal best kort dag is hebben we het toch voor elkaar gekregen om een gezellig programma voor Koningsdag te maken en natuurlijk hopen we jullie op Koningsdag allemaal te begroeten om eens nader kennis te maken en om samen met jullie een gezellige dag te beleven!